PL

House tworzy kreatywną przestrzeń dla młodych osób, które poprzez swoje stylówki chcą pokazywać, kim są i jak się czują, a eksperymentowanie z modą traktują jako sposób na wyrażanie emocji.

Marka proponuje ciekawe połączenia najnowszych trendów z casualowym stylem. Inspiruje też do odwagi, zabawy stylami i świadomego kształtowania własnego wizerunku. Kluczowe dla House’a jest słuchanie potrzeb swoich odbiorców i obserwacja ich środowiska; zainteresowań, hobby, planów i marzeń. Znajomość ich świata umożliwia spełnianie ich oczekiwań i dostosowywanie się do dynamicznego tempa ich życia, kreując modowe i jednocześnie swobodne, codzienne stylizacje dla niej i dla niego.

Kolekcje House powstają na podstawie obserwacji stylu wielkomiejskiej ulicy i popkultury, ale czerpią również z trendów w mediach społecznościowych, muzyki czy sztuki. Marka korzysta z profesjonalnych narzędzi analizy trendów modowych i uczestniczy w targach tkanin. Dba też o jakość przyjazną środowisku, tak aby wspólnie z klientami tworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość w modzie.
ENG

House is a creative space for young people who want to show through their outfits who they are and how they feel, and who treat experimenting with fashion as a way to express their

emotions. The brand offers interesting combinations of the latest trends with a casual style. It also inspires to be brave, play with styles and consciously shape one's own image. The key for

House is to listen to the needs of its customers and observe their environment; their interests, hobbies, plans and dreams. The knowledge of their world allows us to meet their expectations and adjust to the dynamic pace of their lives, creating fashionable, yet casual, everyday styles for her and for him. House collections are based on observations of big-city street style and pop culture, but they also draw on trends in social media, music and art. The brand uses professional tools to analyse fashion trends and participates in fabric fairs. The brand is also committed to environmentally friendly quality to create a more sustainable fashion future together with its customers.


Najważniejsze linki poniżej/ important links:

www.housebrand.com/pl/pl/

www.facebook.com/housebrandPL

www.instagram.com/house_brand/#

www.youtube.com/user/houseclip


Kontakt: 


Tel.: 785003217