Promocje
Powrót
17-06-2022
THIS SUMMER DARE TO BE WHEREVER.

Wakacje to jedyny czas w roku, kiedy możesz robić totalnie to, co ci się podoba i gdzie ci się podoba. Bez planów, bez rozkmin, bez przejmowania się – po prostu korzystaj z lata na swoich warunkach i DARE TO BE WHEREVER!

Zobacz lokal